RK:n tiedote 3.3.

Rariteettikomitean kokous Jyväskylässä 2.-3.3.2018

Aleksi Lehikoinen

BirdLife Suomen rariteettikomitean kokouksessa 2.-3.3.2018 käsiteltiin
pöydällä olleiden lisäksi 98 uutta havaintoilmoitusta.

Kokouksessa hyväksyttiin Suomen ensimmäinen aasianpääskykahlaaja
(Joroinen 14.-15.7.2017) ja Suomen toinen phoenicuroides-alalajin
mustaleppälintu (Helsinki 25.12.2017-7.1.2018).

Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa
mustakaulauikku (Virolahti 11.-16.5.2017), ruskohaikara (Eurajoki
6.10.2017), jäälokki (Sodankylä 6.5.2017 2 yksilöä), pikkutrappi (Nokia
18.5.2017) ja kääpiökerttu (Hanko 17.-20.10.2017).

E-kategoriaan hyväksyttiin kolmas havainto punatavista (Inkoo
12.-22.4.2017 sekä Espoo 27.4.-9.5.2017 ja 23.-28.5.2017).

Pitkään pöydällä olleet keväiset tristis-alalajin tiltaltit käsiteltiin
muun muassa tehtyjen äänianalyysien perusteella, ja 37 havainnosta 29
hyväksyttiin julkaistavaksi.

Niin ikään pitkään pöydällä olleet sibiricus/borealis-alalajien
isolepinkäiset käsiteltiin. RK:n tekemien tutkimusten perusteella
sibiricus/borealis-linnut eroavat keskimäärin selkeästi nimialalajin
isolepinkäisestä, mutta yksittäisten lintujen määrittäminen
harvinaisuutena Länsi-Euroopassa ei nykykäsityksen mukaan ole
mahdollista ilman DNA-näytettä. Tämän takia yhtä aikaisemmin hyväksyttyä
ja viittä pöydällä ollutta havaintoa ei pidä julkaista
sibiricus/borealis-nimikkeellä. Ilmoitukset
sibiricus/borealis-tyyppisistä linnuista ovat edelleen tervetulleita.
Aihetta tullaan avaamaan myöhemmin Linnut-lehden artikkelissa.

Suomen valkopäätiaishavaintojen uusintakäsittely saatiin kokouksessa
päätökseen. Havainnot tullaan julkaisemaan kolmessa eri luokassa: i)
hyvin dokumentoidut, kaikin puolin puhtaan näköiset yksilöt (19
yksilöä), ii) päällisin puolin puhtaan näköiset, mutta heikosti
dokumentoidut yksilöt sekä hyvin dokumentoidut, mutta vähäisiä
risteymäpiirteitä omaavat yksilöt (ns. ”maastovalkopäätiainen”; 29
yksilöä) sekä iii) selvät risteymät (6 yksilöä). Luokkien i ja ii
yksilöt julkaistaan nimikkeellä valkopäätiainen ja ne lasketaan
julkaistujen yksilöiden kokonaismäärään. Esimerkiksi julkisuudessa
paljon keskusteltu Helsingin Fastholman lintu vuodelta 2015-2016 kuuluu
luokkaan ii. Aiheesta julkaistaan yksityiskohtainen selvitys tulevassa
RK-katsauksessa ja mahdollisesti erillisessä artikkelissa.

Rariteettikomitea käsittelee parhaillaan uudelleen havaintoja
mustakaularastaista ja naaraspukuisista pilkkaniskoista.

Seuraava RK:n kokous pidetään 19.8.2018. Tähän kokoukseen tarkoitetut
sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla
sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille
(rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle
harvinaisuuskomitealle 31.7.2018 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet
pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean
kautta samalla aikataululla.

Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on liitettävä
sähköpostiviestiin erillisinä tiedostoina. Missään tapauksessa niitä ei
pidä sisällyttää Word-dokumenttiin eikä mielellään toimittaa myöskään
pelkästään web-linkkinä. Kuvat on paras lähettää alkuperäisinä,
käsittelemättöminä tiedostoina.

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Uutiset.