Rariteettikomitean kokous Jyväskylässä 2.–3.3.2018

BirdLife Suomen rariteettikomitean kokouksessa 2.–3.3.2018 käsiteltiin pöydällä olleiden lisäksi 98 uutta havaintoilmoitusta.

Kokouksessa hyväksyttiin Suomen ensimmäinen aasianpääskykahlaaja (Joroinen 14.–15.7.2017) ja Suomen toinen phoenicuroides-alalajin mustaleppälintu (Helsinki 25.12.2017–7.1.2018).

Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa mustakaulauikku (Virolahti 11.–16.5.2017), ruskohaikara (Eurajoki 6.10.2017), jäälokki (Sodankylä 6.5.2017 2 yksilöä), pikkutrappi (Nokia 18.5.2017) ja kääpiökerttu (Hanko 17.–20.10.2017).

E-kategoriaan hyväksyttiin kolmas havainto punatavista (Inkoo 12.–22.4.2017 sekä Espoo 27.4.–9.5.2017 ja 23.–28.5.2017).

Pitkään pöydällä olleet keväiset tristis-alalajin tiltaltit käsiteltiin muun muassa tehtyjen äänianalyysien perusteella, ja 37 havainnosta 29 hyväksyttiin julkaistavaksi.

Niin ikään pitkään pöydällä olleet sibiricus/borealis-alalajien isolepinkäiset käsiteltiin. RK:n tekemien tutkimusten perusteella sibiricus/borealis-linnut eroavat keskimäärin selkeästi nimialalajin isolepinkäisestä, mutta yksittäisten lintujen määrittäminen harvinaisuutena Länsi-Euroopassa ei nykykäsityksen mukaan ole mahdollista ilman DNA-näytettä. Tämän takia yhtä aikaisemmin hyväksyttyä ja viittä pöydällä ollutta havaintoa ei pidä julkaista sibiricus/borealis-nimikkeellä. Ilmoitukset sibiricus/borealis-tyyppisistä linnuista ovat edelleen tervetulleita. Aihetta tullaan avaamaan myöhemmin Linnut-lehden artikkelissa.

Suomen valkopäätiaishavaintojen uusintakäsittely saatiin kokouksessa päätökseen. Havainnot tullaan julkaisemaan kolmessa eri luokassa: i) hyvin dokumentoidut, kaikin puolin puhtaan näköiset yksilöt (19 yksilöä), ii) päällisin puolin puhtaan näköiset, mutta heikosti dokumentoidut yksilöt sekä hyvin dokumentoidut, mutta vähäisiä risteymäpiirteitä omaavat yksilöt (ns. “maastovalkopäätiainen”; 29 yksilöä) sekä iii) selvät risteymät (6 yksilöä). Luokkien i ja ii yksilöt julkaistaan nimikkeellä valkopäätiainen ja ne lasketaan julkaistujen yksilöiden kokonaismäärään. Esimerkiksi julkisuudessa paljon keskusteltu Helsingin Fastholman lintu vuodelta 2015–2016 kuuluu luokkaan ii. Aiheesta julkaistaan yksityiskohtainen selvitys tulevassa RK-katsauksessa ja mahdollisesti erillisessä artikkelissa.

Rariteettikomitea käsittelee parhaillaan uudelleen havaintoja mustakaularastaista ja naaraspukuisista pilkkaniskoista.

Seuraava RK:n kokous pidetään 19.8.2018. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 31.7.2018 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla.

Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on liitettävä sähköpostiviestiin erillisinä tiedostoina. Missään tapauksessa niitä ei pidä sisällyttää Word-dokumenttiin eikä mielellään toimittaa myöskään pelkästään web-linkkinä. Kuvat on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

Aleksi Lehikoinen

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Uutiset.