RK:n kokous Helsingissä 30.8.2008

RK käsitteli elokuun kokouksessaan 52 uutta havaintoilmoitusta sekä pöydällä olleita havaintoja.
Suomelle uutena lajina hyväksyttiin harrastajien piirissä ehdottomasti kuluneen vuoden suosituin lintu, siperiankurppa Gallinago megala Tohmajärveltä 13.6.-6.7.2008. Havainto sijoitettiin kategoriaan A, eli havainnon tulkittiin koskevan ilmeisesti luonnonvaraisesti harhautunutta lintua. Siperiankurpan lisäys nostaa maassamme havaittujen lintulajien määrän 453:en (kategoriat A,B,C yhteensä).

Maalle uutena alalajina hyväksyttiin lumihanhen alalaji atlanticus (”Greater Snow Goose”) Hailuodosta 13.4.-2.5.2007.

Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia kategoriassa A olivat mm. amerikantukkasotkat (Salossa 25.-29.4.2008 ja Helsingissä 14.5.2008), mustakaulauikku (Iissä 25.5.2008), myrskylintu (Utsjoella 7.7.2008), silkkihaikara (Tammisaaressa 19.-20.5.2008), pitkäjalka (todennäköisesti sama Vammalassa 16.5.2008 ja Porissa 17.5.-11.6.2008), ruostesiipirastas (Pietarsaaressa 5.-11.1.2008) ja aavikkotulkku (Nauvossa 7.6.2008).

Kategoriassa D hyväksyttiin harjakoskelo (Korppoossa 9.-14.4.2008) ja kategoriassa E maamme toinen punatavi (Helsingissä 18.5.2008) sekä aavikkohaukka (Kuopiossa 1.8.2007). Kategoriassa D ollut Suomen ainoa havainto munkkikorppikotkasta (n. 10.-24.6.1976) käsiteltiin uudelleen ja hylättiin. Munkkikorppikotka poistetaan siis Suomen lajiluettelosta, mutta lajin ollessa D-kategoriassa poisto ei vaikuta maassamme havaittujen lintulajien määrään.

RK:n verkkosivuille on lisätty kaikki vanhat RK-katsaukset komitean perustamisesta asti. Katsaukset löytyvät linkistä Julkaistuja RK-katsauksia.

Havaintoilmoituslomaketta on viimeksi uudistettu kymmenen vuotta sitten. Etenkin sähköisen viestinnän ja digitaalisten tallenteiden kehittyminen on johtanut siihen, ettei lomake tai ainakaan sen täyttöohjeet ole olleet enää ajan tasalla. Tämän takia RK on päättänyt uusia lomakkeen ja täyttöohjeet. Uusi lomake ohjeineen löytyy myös RK:n verkkosivuilta. RK toivoo, että uusi havaintoilmoituslomake otetaan käyttöön heti.

RK toivoo myös, että mahdollisimman monet havaintoilmoitukset palautettaisiin jatkossa sähköisesti, samalla sähköpostiviestillä sekä alueelliselle harvinaisuuskomitealle että RK:n sihteerille. Uusista täyttöohjeista löytyy toivomuksia mm. käytettävistä tiedostomuodoista ja liitetiedostojen käsittelystä.

Seuraava RK:n kokous on 6.1.2009. Kokoukseen toivotaan saatavan mahdollisimman kattavasti vuoden 2008 harvinaisuushavainnot. Sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille että alueelliselle harvinaisuuskomitealle viimeistään 20.11., jotta ne ehtivät käsittelyyn. Paperilla palautettavat lomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla.

Jyrki Normaja

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Uutiset.