Rariteettikomitean kokous Helsingissä 14.8.2016

Rariteettikomitean kokouksessa 14.8.2016 Helsingissä käsiteltiin pöydällä olleiden lisäksi 73 uutta havaintoilmoitusta.

Kokouksessa hyväksyttiin Suomen 4. havainnot sekä vaaleakultarinnasta (Parainen 27.5.2016) että aavikkotulkusta (Siuntio 20.5.2016). Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa amerikantukkasotka (Pori 1.5.2016), amerikanmustalintu (Keuruu 9.5.2016), myrskylintu (Enontekiö 18.6.2016), yöhaikara (Parainen 29.4.2016, Pori 1.–2.5.2016 ja Kökar 17.5.2016), pikkutuulihaukka (Kemiönsaari 29.5.2016), neitokurki (Maalahti 24.5.2016), valkoposkitiira (Kirkkonummi 14.5.2016), aavikkotasku (Hailuoto 15.5.2016) ja mustapääsirkku (Inari 14.–16.6.2016).

Kokouksessa hyväksyttiin myös Suomen ensimmäinen syksyinen feldegg-alalajin keltavästäräkki (Mustasaari 9.–10.10.2014) ja ensimmäinen kesäinen nigricans-alalajin sepelhanhi (Vöyri 28.–29.7.2015). Molemmat edustavat ajankohdaltaan poikkeuksellisia havaintoja koko Euroopankin mittakaavassa.

RK käsitteli, monen vuoden tutkimisen jälkeen, kaikki jo hyväksytyt ja pöydällä olleet havainnot naaraspukuisista mäntysirkuista. Aiheesta on keskusteltu vilkkaasti myös yhdessä muiden Pohjoismaiden rariteettikomiteoiden kanssa ja hiljattain ilmestyneet määritysartikkelit ovat mahdollistaneet uusien julkaisukriteerien laatimisen. Käsittelyn tuloksena todettiin, ettei yksikään havainto täytä uusia julkaisukriteerejä. Näin ollen kaikki aiemmin hyväksytyt ja pöydällä olleet uudet havainnot naarasmäntysirkuista hylättiin. Aiheesta tullaan julkaisemaan yksityiskohtainen artikkeli lähitulevaisuudessa.

Taksonomian ja määritystuntomerkkien päivittymisen myötä uusintakäsittelyyn otettujen rusorintakerttujen tutkinta on edennyt edelleen. Aiemmin läntisenä rusorintakerttutaksonina (Sylvia cantillans inornata/iberiae) hyväksytyn havainnon (Hanko 29.5.2007) osalta alalajimääritys päätettiin poistaa. Muita havaintoja läntisistä rusorintakertuista ei ole, joten Suomessa havaittujen lintutaksonien määrä vähenee täten yhdellä. Yksi syksyinen havainto on edelleen pöydällä. Kyseessä on Luvian Säpissä 1988 tavattu vanha koiras, jossa on läntisen ryhmän piirteitä. Syksyisten lintujen määrityskriteerit tunnetaan kuitenkin selvästi huonommin kuin keväisten, ja syyslintujen käsittely vaatii vielä lisätutkimuksia.

Seuraava RK:n kokous pidetään 6.1.2017. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 30.11.2016 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla.

Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on liitettävä sähköpostiviestiin erillisinä tiedostoina. Missään tapauksessa niitä ei pidä sisällyttää Word-dokumenttiin eikä mielellään toimittaa myöskään pelkästään web-linkkinä. Kuvat on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

Lähde: www.birdlife.fi

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Harrastus, Havainnot, Uutiset and tagged , , .