Rariteettikomitea tiedottaa 3.3.2014

Rariteettikomitean kokous Hangossa 1.–2.3.2014
William Velmala

Rariteettikomitean vuoden toisessa kokouksessa 1.-2.3.2014 Hangon Tvärminnessä käsiteltiin pöydällä olleiden lisäksi 62 uutta havaintoilmoitusta.

Maalle uudeksi taksoniksi hyväksyttiin tundrahanhen grönlantilainen alalaji flavirostris (kaksi havaintoa: Kemiönsaari 5.–12.4.2012 ja PöytyäLoimaa 26.–28.4.2013). Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin Suomen toiset havainnot hietakurjesta (Pyhäjoki 7.5.2013) ja pitkäkoipisirristä (Pori 2.7.2013).

Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa sinisiipitavi (Polvijärvi 23.7.–18.8.2013), kaksi pronssi-iibistä (Brändö 29.10.2013 ja Parikkala 7.–9.11.2013), pikkukotka (Hamina 14.5.2013), valkoposkitiira (Virolahti 27.5.2013), lunni (Punkalaidun 20.1.2014, otettu hoitoon), idänturturikyyhky (Pudasjärvi 24.11.2013), aavikkotasku (Helsinki 29.11.–4.12.2013) ja punapyrstölepinkäinen (Lemland Lågskär 27.–28.6.2013).

RK on saanut toistakymmentä ilmoitusta tristis-alalajin tiltalteista keväältä 2013. Ne jätettiin toistaiseksi pöydälle. Keväiset tristis-tiltaltit ovat uusi ilmiö Suomessa, joten asia on tarkoitus tutkia syvällisesti. Ilmoitettujen lintujen laulut eivät kaikilta osin ole istuneet käytettävissä olevaan vertailumateriaaliin tristis-alalajin pesimäalueelta. Äänitteet laulavista yksilöistä ovat ensisijaisen tärkeitä, sillä määritysongelman vaikeuden takia pelkkä sanallinen kuvaus ei riitä tuomaan eroja esille riittävällä tarkkuudella. Jopa kännykällä tai pokkarikameralla saattaa saada kelvollisia äänityksiä. Linnut tulisi mahdollisuuksien mukaan myös valokuvata. RK myös ottaa mielellään vastaan ajankohtaisia ilmoituksia laulavista linnuista.

Vaikeasti tunnistettavien lajien määrityksen apuvälineenä voidaan nykyisin käyttää DNA-tunnistusta. RK:lla ei ole ollut rahoitusta käytettävissään DNA-analyysien ostamiseen, vaan asiassa on oltu vapaaehtoisesti toimivien tahojen varassa, jolloin töiden aikataulu ei ole ollut RK:n päätettävissä. Asiassa on tapahtunut uusi käänne, sillä syksyllä 2013 Bongariliitto myönsi RK:lle tähän tarkoitukseen 2500 euroa. BirdLife Suomi on tehnyt Bongariliiton rahoituksen turvin puitesopimuksen Oulun yliopiston kanssa DNA-analyysien tekemisestä, ja ensimmäiset näytteet on jo lähetetty Ouluun.

BirdLife Suomen hallitus on kokouksessaan 13.2.2014 vahvistanut seuraavia muutoksia RK:n kokoonpanoon. Vuodesta 2001 RK:n jäsenenä ja 2011 alkaen puheenjohtajana toiminut Tapio Tapu Aalto luopuu komitean jäsenyydestä 31.3.2014. Rariteettikomitea kiittää Tapua ansiokkaasta RK-urasta. Hänen tilalleen puheenjohtajaksi RK valitsi turkulaisen Jyrki Normajan, joka on ollut RK:n jäsen vuodesta 2003. Uudeksi jäseneksi on kutsuttu 1.4.2014 alkaen Roni Väisänen Helsingistä. Väisänen ottaa samalla myös RK:n sihteerin tehtävät hoitaakseen ja edellinen sihteeri Aleksi Lehikoinen jatkaa varsinaisena jäsenenä. Roni Väisänen on alun perin Kajaanista kotoisin oleva 32-vuotias lintuharrastuksen moniottelija, jolle rengastus, lintuasemaretkeily ja lokkien määritys ovat lähellä sydäntä. Hän on kartuttanut määritystietouttaan retkeilemällä aktiivisesti ulkomailla ja on esimerkiksi viettänyt useita keväitä Eilatin rengastusasemalla Israelissa.

Seuraava RK:n kokous pidetään 9.–10.8.2014. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle viimeistään 31.7.2014 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla.

Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit tulisi liittää sähköpostiviestiin erillisinä tiedostoina. Missään tapauksessa niitä ei pidä sisällyttää Word-dokumenttiin eikä mielellään toimittaa myöskään pelkästään web-linkkinä. Kuvat on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

 

Alkuperäinen tiedote löytyy osoitteesta https://www.birdlife.fi/havainnot/harvinaisuudet/rk/tiedottaa/

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Uutiset.