PPLY:n tiedote meriveden nousun aiheuttamista tuhoista

Kova etelänpuoleinen tuuli nosti 31.5.2019 Pohjois-Perämeren veden vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkealle, Oulussa metrin ja Kemissä 1,2 metriä keskivesitason yläpuolella. Alavilla rannoilla suurin osa vesi-ja rantalintujen pesistä on tuhoutunut. Perämerellä vuorovesi-ilmiö on olematon, mutta tuulet ja ilmanpaineenmuutokset aiheuttavat suuria meriveden pinnan korkeusvaihteluita. Kovien aaltojen ja pärskeitten vaikutus lisää tuhoa. Suurimmat meriveden korkeusvaihtelut ovat loppusyksyllä ja talvella, mutta keväällä ja alkukesällä suuri veden nousu ei ole kovin yleistä. Valitettavasti ilmiö on yleistymässä ilmastonmuutoksen koventaessa tuulia.

Vesi- ja rantalinnuista etenkin niittyjen pesijät ovat kärsineet eniten. Niitä ovat mm. jouhi- ja lapasorsa, heinätavi, osa haapanoista sekä tukkasotka. Osa vesi- ja rantalinnuista munii pesätuhon jälkeen uusintapesyeitä, mutta vain osa, ja munamäärä on aina ensimmäistä pesintää pienempi.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys suosittelee, että Perämeren alueen metsästysseurat rauhoittaisivat eniten kärsineet vesilintulajit tai rajoittaisivat muuten ensi syksyn vesilintumetsästystä. Tällaisena huonona pesimävuotena metsästyskuolleisuus vähentää lintukantoja entisestään. Maa- ja metsätalousministeriön tulisi valmistella asetus vesilinnustuksen vähentämisestä tänä vuonna.

BirdLife Suomi on tiedottanut 31.5.  asiasta uhanalaisten lajien näkökulmasta: https://www.birdlife.fi/tiedote-20190531/

Lisätietoja: pply@pply.fi, www.pply.fi

 

Taulukko. Tukka- ja lapasotkan pesien sijainti keskivesitasoon (± 0 cm) nähden v. 1992 ja 1995 Hailuodon Isomatalan saaristossa. Tässä aineistoissa veden korkeudella +70 cm olisi veden varaan joutunut 80 prosenttia pesistä ja korkeudella 100 cm 93 prosenttia. (Lähde: Markkola, J. & Merilä, E. 1998: Hailuodon Ison Matalan – Härkäsäikän luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotus. Liminganlahti Life-Nature -projekti. Oulu. ISBN 952-91-0606-8. 224 s.)

  tukkasotka lapasotka yht % kumulatiivinen %
0-10 2   2 3,6 3,6
11-20 4 1 5 9,1 12,7
21-30 4   4 7,3 20,0
31-40 13 1 14 25,5 45,5
41-50 11 1 12 21,8 67,3
51-60 5 1 6 10,9 78,2
61-70 1   1 1,8 80,0
71-80 3 1 4 7,3 87,3
81-90 1 1 2 3,6 90,9
91-100 1   1 1,8 92,7
101- 4   4 7,3 100,0
  49 6 55    
Posted in Birdlife, Suojelu ja tutkimus, Uutiset and tagged , , .