PPLYn ARK:n jatkokokous 6.2.2021: Sangin idäntiltaltti 5.6.2020 hyväksytty

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen aluerariteettikomitea ARK piti vuoden 2021 ensimmäisen kokouksen jatkokokouksen etänä 6.2.2021. Käsittelimme vain valtakunnalliselta rariteettikomitealta saapuneen lausunnon 5.6.2020 Sanginjoen Asmonkorvesta ilmoitetusta idäntiltaltista. Lausunto pyydettiin, koska yksilöstä ei ollut tiedossa ulkonäkötuntomerkkejä. RK:ssa käsiteltiin samalla useita mahdollisia idäntiltalttiäänityksiä. Sangin havainto hyväksyttiin.

Hyväksytyt, A-kategoria

Idäntiltaltti
2020: 5.6. Oulu, Sanginjoki, Asmonkorpi (Ä) (Hannu Savikangas, Petri Haapala, Heikki Tervahattu, Antti Haapala)

RK:n lausunnosta:

”Ohessa Asmonkorven tristiksen laulun parametrit, jotka mitattu tiedostosta XC565585-phycoltri20200602.mp3, joka paras laadultaan ja kestoltaan. Tiedot vastaavat muotoa, jota käytetty laulavien trististen RK-käsittelyssä (http://bit.ly/2HYUWas).

Laskevien tavujen määrä: 5/10
Kesto (10tavua): 2,30 s
Tavun pituus: 0,11 ± 0,04 (sd) s
Tauon pituus: 0,12 ± 0,04 (sd) s
Laskevien tavujen taajuuskaistan leveys: 2101 ± 375 (sd) Hz
Maksimitaajuus: 5145 Hz
Erotinmuuttuja: 7,63

Kesto ja erotinmuuttuja olivat hieman Uralin trististen verrokkiryhmän vaihteluvälin yläpuolella, mutta muuten laulussa ei mainittavia kauneusvirheitä. Regressioanalyysin perusteella tämä ei eronnut Uralin tristiksistä (F=1.52; df=7, 57; p=0.18), mutta tavallisesta abietinuksen verrokkiryhmästä selvästi (F=8.52; df=6, 95; p<0.001). Laulussa ei ole toistuvia peräkkäisiä laskevia tavuja, mitä painotettiin

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Uutiset.