Pohjoismaiden rariteettikomiteoiden kokous 25.–27.8.2017

Kautta aikain kolmas Pohjoismaiden rariteettikomiteoiden kokous järjestettiin 25.–27.8. Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Hangossa. Kokoukseen osallistui yhteensä 22 komiteoiden jäsentä Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta. Edelliset kokoukset on pidetty Ruotsissa 2013 ja Tanskassa 2015. Norja lupautui isännöimään seuraavaa kokousta vuonna 2019.

Kokousten tärkein päämäärä on ollut jakaa määritystietoutta ja yhtenäistää toimintaa Pohjoismaiden kesken. Jotta esimerkiksi suurharvinaisuuksien käsittely tapahtuisi samankaltaisilla suuntaviivoilla eri maissa, on tärkeä keskustella yhteisistä määrityskriteereistä. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa tundrakuikan, idänmehiläishaukan, idänkäen, iberiantiltaltin, valkopäätiaisen ja isolepinkäisen sibiricus-alalajin määrittämisestä ja RK-käsittelystä. Petolintuspesialisti Dick Forsman piti komiteoiden ulkopuolisena asiantuntijana esitelmät idänmehiläishaukan, amurinhaukan ja välimerenhaukan määrittämisestä.

Kokouksessa keskusteltiin myös taksonomian yhtenäistämisestä Pohjoismaiden välillä, sillä nykyisellään eri maat seuraavat erilaisia taksonomioita, mikä johtaa erilaisiin lajilistoihin. Lisäksi keskusteltiin lajien luonnonvaraisuudesta kertovasta kategorisoinnista. Lajit luokitellaan Euroopassa viiteen eri kategoriaan luonnonvaraisesta varmaan / lähes varmaan häkkikarkulaiseen. Tällä hetkellä yli 20 lajilla on eroja Pohjoismaiden välillä lajien kategorisoinnissa. Näiden tietojen yhtenäistämiseksi on perustettu työryhmä, johon kuuluu vähintään yksi jäsen kustakin maasta. Työryhmä tekee kategoriamuutoksista esityksen, jonka pohjalta kukin komitea päättää oman maansa mahdollisista muutoksista. Lisäksi keskusteltiin erilaisista havaintojen käsittelyn periaatteisista sekä siitä, miten tätä prosessia ja havaintojen dokumentointia voidaan parantaa.

Pohjoismaalaista yhteistyötä edistettiin myös viemällä kokousväki Tvärminnen rantasaunaan.

Tapahtumaa tukivat BirdLife Suomi ja Otto Malmin säätiö.

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Uutiset.