Muutoksia Suomen lintujen lajiluetteloon 11.8.2015

Euroopan rariteettikomiteoiden yhteistyöelimen AERC (Association of European Records and Rarities Committees) taksonominen komitea TAC on tänään julkaissut uudet taksonomiset suosituksensa. Rariteettikomitea pitää yllä Suomen luonnonvaraisten lintulajien luetteloa ja on sitä koskien päättänyt ottaa em. suositukset käyttöön sellaisinaan. Suositukset löytyvät osoitteesta http://www.aerc.eu/DOCS/AERC%20TAC%202014%20recommendations%20final%20version%20July%202015.pdf

Suositukset eivät poista Suomen lajilistalta lajeja tai tuo sinne uusia. Uusimpien lintujen sukulaisuussuhteita koskevien tutkimusten pohjalta joitakin lajeja on siirretty suvusta toiseen. Suomen lajilistaan vaikuttavat muutokset ovat:

Jänkäsirriäinen Calidris falcinellus (oli Limicola falcinellus)
Tundravikla Calidris subruficollis (oli Tryngites subruficollis)
Suokukko Calidris pugnax (oli Philomachus pugnax)
Rubiinisatakieli Calliope calliope (oli Luscinia calliope)
Viitatiainen Poecile palustris (oli Parus palustris)
Hömötiainen Poecile montanus (oli Parus montanus)
Lapintiainen Poecile cinctus (oli Parus cinctus)
Töyhtötiainen Lophophanes cristatus (oli Parus cristatus)
Kuusitiainen Periparus ater (oli Parus ater)
Sinitiainen Cyanistes caeruleus (oli Parus caeruleus)
Valkopäätiainen Cyanistes cyanus (oli Parus cyanus)

Muutamissa linturyhmissä on myös lajien systemaattista järjestystä muutettu ja lajeja on siirretty heimosta toiseen. Suomen lajilistaan vaikuttavat muutokset ovat:

Lahko Galliformes – Kanalinnut

Heimon Phasianidae – Aitokanat lajien järjestys on:

Viiriäinen Coturnix coturnix
Pyy Tetrastes bonasia
Riekko Lagopus lagopus
Kiiruna Lagopus muta
Teeri Tetrao tetrix
Metso Tetrao urogallus
Peltopyy Perdix perdix
Fasaani Phasianus colchicus

Lahko Accipitriformes – Päiväpetolinnut
Heimo Accipitridae – Haukat

Aquila-suvun kotkien lajien järjestys on:
Kiljukotka Aquila clanga
Pikkukiljukotka Aquila pomarina
Pikkukotka Aquila pennata
Maakotka Aquila chrysaetos
Arokotka Aquila nipalensis
Keisarikotka Aquila heliaca

Lahko Charadriiformes – Rantalinnut
Heimojen järjestys
Burhinidae – Paksujalat
Recurvirostridae – Avosetit
Haematopodidae – Meriharakat
Charadriidae – Kurmitsat
Scolopacidae – Kurpat
Glareolidae – Pääskykahlaajat
Stercorariidae – Kihut
Alcidae – Ruokit
Sternidae – Tiirat
Laridae – Lokit

Heimossa Scolopacidae – Kurpat suvun Calidris lajien järjestys on:
Isosirri Calidris canutus
Suokukko Calidris pugnax
Suippopyrstösirri Calidris acuminata
Jänkäsirriäinen Calidris falcinellus
Kuovisirri Calidris ferruginea
Pitkäkoipisirri Calidris himantopus
Rusokaulasirri Calidris ruficollis
Siperiansirri Calidris subminuta
Lapinsirri Calidris temminckii
Pulmussirri Calidris alba
Suosirri Calidris alpina
Merisirri Calidris maritima
Eskimosirri Calidris bairdii
Pikkusirri Calidris minuta
Valkoperäsirri Calidris fuscicollis
Amerikansirri Calidris minutilla
Tundravikla Calidris subruficollis
Palsasirri Calidris melanotos

Heimossa Sternidae – Tiirat lajien järjestys on:
Pikkutiira Sternula albifrons
Hietatiira Gelochelidon nilotica
Räyskä Hydroprogne caspia
Valkoposkitiira Chlidonias hybrida
Mustatiira Chlidonias niger
Valkoposkitiira Chlidonias leucopterus
Riuttatiira Sterna sandvicensis
Kalatiira Sterna hirundo
Lapintiira Sterna paradisaea

Heimossa Laridae – Lokit lajien järjestys on:
Pikkulokki Hydrocoloeus minutus
Ruusulokki Rhodostethia rosea
Jäälokki Pagophila eburnea
Tiiralokki Xema sabini
Pikkukajava Rissa tridactyla
Kaitanokkalokki Larus genei
Naurulokki Larus ridibundus
Nokisiipilokki Larus atricilla
Preerianaurulokki Larus pipixcan
Välimerenlokki Larus audouinii
Mustanmerenlokki Larus melanocephalus
Kalalokki Larus canus
Selkälokki Larus fuscus
Harmaalokki Larus argentatus
Aroharmaalokki Larus cachinnans
Etelänharmaalokki Larus michahellis
Ohotanlokki Larus schistisagus
Grönlanninlokki Larus glaucoides
Isolokki Larus hyperboreus
Merilokki Larus marinus

Lahko Passeriformes – Varpuslinnut

Heimossa Paridae – Tiaiset lajien järjestys on:

Valkopäätiainen Cyanistes cyanus
Sinitiainen Cyanistes caeruleus
Talitiainen Parus major
Kuusitiainen Periparus ater
Töyhtötiainen Lophophanes cristatus
Viitatiainen Poecile palustris
Hömötiainen Poecile montanus
Lapintiainen Poecile cinctus

RK:n tiedote 11.8.2015

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Uutiset.