Mustapyrstökuirien lukurenkaat

Keltainen lukurengas on kiinnitetty linnun vasempaan sääreen (tibiaan) ja punainen kooditon tunnisterengas oikeaan sääreen. Oikeassa nilkassa on lisäksi teräsrengas. Keltaisen lukurenkaan koodi luetaan ylhäältä alaspäin. © Sami Timonen

Mustapyrstökuirien saapuessa muutoltaan, tiedotamme ja muistutamme käynnissä olevasta mustapyrstökuirin lukurengastusprojektista. Meneillään olevassa tutkimus- ja seurantaprojektissa Oulun seudulla on vuosina 2014–2019 lukurengastettu yhteensä 642 mustapyrstökuiria (215 aikuista ja 427 poikasta). Keltaisessa lukurenkaassa on kahdesta tai kolmesta kirjaimesta tai numerosta muodostuva yksilöllinen koodi. Keltainen lukurengas on kiinnitetty linnun vasempaan sääreen (tibiaan) ja punainen kooditon tunnisterengas oikeaan sääreen. Oikeassa nilkassa on lisäksi teräsrengas. Keltaisen lukurenkaan koodi luetaan ylhäältä alaspäin.

Kovin kauas renkaan koodi ei näy. Kaukoputken lisäksi toinen suositeltava lukukeino on yrittää kuvata lintu ja rengas kameralla. Lukurengas on suositeltavaa yrittää lukea useampaan kertaan, jotta tunnuskoodi varmistuu täysin aukottomasti. Myös epävarmat tai epätäydelliset renkaanluvut voi ilmoittaa meille, josko linnun identiteetti saataisiin poissulkemalla tms. selville.

Mustapyrstökuiri tulossa pesälleen © Sami Timonen

Kuirien lukurenkaita voi saada luettua erityisesti heti niiden saavuttua muutolta merenrantojen lepäilypaikoilta (esim. Limingan Virkkula ja muut Liminganlahden lintutornit) ja pesimäpaikoilta, jotka sijoittuvat monille Oulun seudun peltoalueille (mm. Tupos, Teppola, Monkkasenranta) ja rantaniityille (mm. Routunkarin iso rantaniitty Virkkulan lintutornista idän suuntaan).

Kuirien havainnoijat voivat halutessaan ilmoittaa havaintonsa mustapyrstökuireista Tiira-järjestelmään. Havainnot lukurengaslinnuista kannattaa ilmoittaa tarkkoine paikkatietoineen silloinkin, kun koodia ei ole saatu luettua.

Ulkomailta projektimme lukuhavaintoja on saatu tähän mennessä 56 yksilöstä 14 eri maasta. Tältä keväältä ennen kuirien Suomeen saapumista on ilmoitettu rengaslöytöjä Portugalista (2), Hollannista (2), Espanjasta (6) ja Unkarista (6). Rengastuksen ja n. 35 linnulla olevien valopaikantimien avulla selvitetään mustapyrstökuirien muuton ajoittumista, muuttoreittejä ja talvehtimisalueita. Lukurengastusten ja pesätutkimuksen (n. 300 pesää vuosina 2014–2019) avulla tutkitaan mm. habitaatinvalintaa, aikuis- ja poikassäilyvyyttä, yksilöiden siirtymiä pesimäpaikkojen välillä ja pesäsäilyvyyttä erilaisissa habitaateissa.

Mustapyrstökuiriseurannasta ja -tutkimuksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun yliopiston biologian laitos. Maastotyöhön osallistuu ryhmä vapaaehtoisia lintuharrastajia ja rengastajia.

Lukurengashavaintosi voit ilmoittaa Luonnontieteelliseen keskusmuseoon verkkolomakkeella: http://loydos.luomus.fi/forms/rengasloyto

Mikäli haluat tiedon rengastetun linnun historiasta nopeasti, voit ilmoittaa havaintosi tuoreeltaan myös sähköpostilla (sami.timonen2@gmail.com). Minulta voi kysyä myös lisätietoja projektista, jos tulee mieleen kysymyksiä.

terv Sami Timonen

Posted in Suojelu ja tutkimus, Uutiset.