Lintuvuosi 2018 Tiirassa

PPLY:n alueelta ilmoitettiin vuonna 2018 Tiiraan yhteensä 270 lintulajia (272 lajia vuonna 2017). Eri nimekkeitä ilmoitettiin yhteensä 382 kappaletta (370 kappaletta vuonna 2017). Havaintojen kokonaismäärä oli noin 50500 havaintoa (noin 54000 havaintoa vuonna 2017) ja ilmoitettujen lintuyksilöiden kokonaismäärä 1,04 miljoonaa yksilöä (noin 2,9 miljoonaa yksilöä vuonna 2017).

Vuoden alkaessa (1.1.) alueella oli 77 lintulajia (73 lajia vuonna 2017) ja vuoden päättyessä (31.12.) alueella oli 67 lintulajia (74 lajia vuonna 2017). Aikavälillä 13.4.–4.11. PPLY:n alueella oli yli sata lintulajia (vuonna 2017 aikavälillä 3.4.–3.11.) ja vain yhtenä päivänä 26.5. alueella oli yli 200 lintulajia (vuonna 2017 aikavälillä 18.5.–4.6.). Alueen lajimäärä oli suurimmillaan 26.5., jolloin alueella oli 201 lintulajia (vuonna 2017 27.5. 208 lajia). Samaan aikaan 26.–27.5. järjestettiin myös PPLY:n kevätralli, jossa havaittiin yhden vuorokauden aikana yhteensä 189 lintulajia (vuonna 2017 kevätrallissa 27.-28.5. havaittiin 193 lajia).

Alueen lajimäärä alkoi kasvaa voimakkaasti maalis-huhtikuun vaihteesta alkaen, jossa suurimmat muuttajien saapumispäivät olivat 3.-5.4., jolloin jokaisena päivänä alueelle saapui 7 uutta lintulajia (vuonna 2017 aikavälillä 4.–6.4. alueelle saapui jokaisena päivänä 7 uutta lintulajia). Vuonna 2018 lintujen kevätmuutto alkoi noin 1–2 viikkoa myöhemmin kuin edellisenä vuonna 2017 (15.3.2017 74 lajia vs. 15.3.2018 72 lajia, 1.4.2017 92 lajia vs. 1.4.2018 77 lajia, 15.5.2017 126 lajia vs. 15.4.2018 119 lajia). Keväät eivät ole samanlaisia! Vuonna 2018 kevät oli myöhemmässä kuin edellisenä vuonna, mutta muutto eteni huhtikuun puolivälin jälkeen selvästi nopeammin harppauksin kuin edellisenä vuonna. Esimerkiksi vuonna 2018 aikavälillä 6.–12.4. alueella oli jopa yli 30 lajia vähemmän vuon vuonna 2017, mutta aikavälillä 27.–29.4. alueella oli yli 10 lajia enemmän kuin vuonna 2017. Edelleen aikavälillä 10.–12.5.2018 alueella oli yli 10 lajia enemmän kuin vastaavalla aikavälillä vuonna 2017. Tämän jälkeen ero lajimäärissä vuosien välillä alkoi tasoittua, mutta vuonna 2018 alueella oli touko-kesäkuun vaihteessa noin 7 lajia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Alueen lajimäärä alkoi vähentyä hiljalleen kesäkuun alun jälkeen, suurimpien lähtöpäivien ollessa syys-lokakuulta aina marras-joulukuulle. Suurimmat lähtöpäivät olivat 14.9., 16.10., 23.10. ja 15.12., jolloin tehtiin jokaisena päivänä viiden lintulajin viimeiset havainnot vuonna 2018 (vuonna 2017 29.10.tehtiin jopa 12 lajin viimeinen havainto). Yhteensä 13 lintulajia havaittiin vain yhtenä päivänä (vuonna 2017 16 lajia havaittiin vain yhtenä päivänä). Vuonna 2018 vain yhtenä päivänä havaittiin seuraavat lajit: ruostesorsa, liejukana, palsasirri, leveäpyrstökihu, pikkuruokki, aroharmaalokki, turturikyyhky, rytikerttunen, lapinuunilintu, hippiäisuunilintu, kashmirinuunilintu, tulipäähippiäinen ja keltahemppo (vuonna 2017: mandariinisorsa, sinisiipitavi, niittysuohaukka, pikkukiljukotka, arokotka, avosetti, isovesipääsky, riuttatiira, kuningaskalastaja, harjalintu, hietakiurulaji, isokirvinen, taigakirvinen, kultarinta, rytikerttunen, mäntysirkku).

Vuonna 2018 havaittiin yksi PPLY:n alueelle uusi lintulaji (nro. 376), kun munkkikorppikotka liikkui alueella (Siikajoki, Liminka, Tyrnävä, Haapavesi) aikavälillä 21.9.–4.10. (vuonna 2017 ei havaittu yhtään PPLY:n alueelle uutta lintulajia). Munkkikorppikotkan löysi Limingasta Kalle Hiekkanen, mutta lintu oli kuvattu aiemmin Siikajoella Jari Kettukankaan toimesta.

Lajimäärän kehitys PPLY:n alueella vuonna 2018. Kuvaajassa ”Lajeja yhteensä” ilmoittaa PPLY:n alueella olevan lintujen lajimäärän päivittäin. ”Kulumatiivinen lajimäärä_tulleet” ilmoittaa kumulatiivisen lajimäärän ja kertoo myös vuodelle uusien lajien tuloajankohdan. ”Kumulatiivinen lajimäärä_lähteneet” ilmoittaa lajien viimeisen tapaamispäivän ja kertoo mm. syysmuuton aikataulusta. Vuoden 2017 luvut on ilmoitettu kuvaajassa kapeammalla viivalla. Kuvaajassa näkyy hyvin mm. kevään aikaisuus vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2018.

 

Havaintojen määrällä mitattuna viisi eniten ilmoitettua lajia olivat talitiainen, laulujoutsen, sinitiainen, tilhi ja mustarastas, joista kaikista tehtiin yli tuhat ilmoitusta Tiiraan (vuonna 2017 laulujoutsen, talitiainen, sinitiainen ja kurki). Yksilömäärältään selvästi runsain ilmoitettu laji oli kurki, joita ilmoitettiin yli 100000 yksilöä (vuonna 2017 yli 100000 yksilöä ilmoitettiin räkättirastaita ja laulujoutsenia).

Havaintojen määrällä mitattuna eniten ilmoitetut lajit vuonna 2018.

 

Yksilömäärien perusteella runsaimmat ilmoitetut lajit vuonna 2018.

 

Kunnittain eniten lajeja ilmoitettiin Oulusta, Hailuodosta, Siikajoelta, Raahesta ja Limingasta, joissa kaikissa havaittiin yli 200 lintulajia (vuonna 2017 Oulu, Hailuoto, Siikajoki, Raahe ja Pyhäjoki). Kaikkiaan 18 kunnassa havaittiin yli 100 lintulajia ja viidessä kunnassa yli 200 lintulajia. Selvästi vähiten lintulajeja ilmoitettiin Pyhännältä ja Kärsämäeltä (vuonna 2017 Kärsämäki). Yhteensä 25 lintulajia ilmoitettiin kaikista kahdestakymmenestä PPLY:n toimialueen kunnasta (vuonna 2017 19 lajia). Kaikissa toimialueen kunnissa havaitut lajit olivat: laulujoutsen, sinisorsa, telkkä, teeri, kurki, rantasipi, lehtokurppa, taivaanvuohi, käki, käpytikka, punarinta, pajulintu, sinitiainen, talitiainen, hömötiainen, närhi, harakka, varis, korppi, varpunen, pikkuvarpunen, viherpeippo, urpiainen, punatulkku ja keltasirkku. Selvästi eniten havaintoja ilmoitettiin Oulusta, josta ilmoitettiin noin 30 % kaikista vuoden 2018 aikana Tiiraan tallennetuista havainnoista (vuonna 2017 26 % havainnoista ilmoitettiin Oulusta).

Kokonaislajimäärä kunnittain vuonna 2018. Vuoden 2017 tulokset on esitetty kuvaajassa vaalean harmaalla.

 

Tiiraan ilmoitettujen havaintojen määrä kunnittain vuonna 2018. Vuoden 2017 tulokset on esitetty kuvaajassa vaalean harmaalla.

 

Tiiraan ilmoitetut havainnot vuonna 2018.

 

Vuoden 2018 aikana Tiiraan ilmoitti havaintojaan vajaa 1450 havainnoijaa, ja havainnoissa oli yhteensä noin 20100 nimeä (vuonna 2017 havaintoja ilmoitti vajaa 1400 havainnoijaa, ja havainnoissa oli vajaa 2200 nimeä). Vuoden 2018 aikana eniten havaintoja ilmoitti Juha Markkola, joka oli ainoa, joka ilmoitti yli 2000 havaintoa (vuonna 2017 Miikka Leinonen ja Erkki Sarviaho). Yli tuhat havaintoa ilmoittivat myös Miikka Leinonen, Erkki Sarviaho, Tuomas Herva, Jussi Niskanen, Henri Ukonaho ja Kalle Hiekkanen (vuonna 2017 Tuomas Herva, Juha Markkola, Kari Varpenius, Kalle Hiekkanen, Pekka Majuri, Jouni Majuri ja Henri Ukonaho). Yhteensä 87 ihmistä ilmoitti Tiiraan yli sata lintuhavaintoa (vuonna 2017 76 ihmistä). Yli puolet kaikista Tiiraan vuoden 2018 aikana tallennetuista lintuhavainnoista koostuu vain noin 28 ihmisen ilmoittamista lintuhavainnoista (vuonna 2017 noin 25 ihmistä). Alla olevaan taulukkoon on listattu kaikki PPLY:n alueelta vähintään sata havaintoa Tiiraan vuonna 20178 ilmoittaneet ihmiset (87 ihmistä).

 

NimiIlmoittaja
Juha Markkola2804
Miikka Leinonen1891
Erkki Sarviaho1827
Tuomas Herva1599
Jussi Niskanen1099
Henri Ukonaho1072
Kalle Hiekkanen1018
Pekka Majuri951
Markku Paso940
Jouni Majuri929
Timo Karjalainen853
Jukka Hauru797
Jarkko Alatalo759
Heikki Tuohimaa746
Reijo Kylmänen745
Teemu Saarenpää720
Esa Hohtola702
Ville Suorsa621
Kalevi Hirvonen613
Santtu Ahlman607
Jorma Siira552
Petri Haapala535
Matti Tynjälä531
Pekka Tuhkanen500
Minna Kaan482
Pekka Rahko468
Vesa Heikkilä468
Tapani Tapio462
Jorma Pessa392
jouni pikkarainen387
keijo pyhtilä375
Unto Laitala372
Esa Räisänen346
Jarkko Mykkänen342
Pauli Jokikokko342
Teppo Mutanen331
Jorma Leinonen327
Jaakko Koistinen324
Antero Autio311
Jouni Meski295
Tuomas Väyrynen288
Sari Niskanen283
Juhani Karvonen277
Iikka Kivi260
Pauli Jussila255
Petri Lampila242
Ari-Pekka Auvinen235
Pietari Kinnunen233
Tapani Luokkanen228
Veli-Pekka Honkanen227
Joni Partanen225
Elina Pihlajamaa223
Irma Lumiaho-Ollila222
Janne Aalto212
Petteri Mäkelä211
Hanna-Riikka Ruhanen195
Kristian Koski193
Oona Herzog193
Jouni Pursiainen191
Kari Haataja191
Ari Rajasärkkä188
Mika Soppela185
Jari Kostet178
Pertti Mattila178
Sami Luoma174
Mika Jokikokko161
Pinja Mäkinen157
Hannu Mäkinen155
Kaisa Vikki153
Virpi Salmela153
Anssi Hietaharju151
Liisa Kantola148
Aleksanteri Pikkarainen143
Kalle Simonen129
Hannu Moberg127
Elisa Määttä126
hugo ronkainen124
Mikko Oranen124
Tarmo Latvajärvi121
Seppo Rytkönen115
Heidi Lindström113
Kari Koivula113
Veikko Isomursu111
Minna Lappi106
Jani Suua105
Harri Taavetti104
Matti Mäkelä101

 

***Näihin tilastoihin käytetty aineisto on otettu Tiirasta 5.1.2019, ja mukana ovat kaikki siihen mennessä järjestelmään tallennetut havainnot. Havainnot sisältävät päällekkäisyyksiä ja virheitä, eikä niistä kaikkia ole vielä karsittu pois tietokannasta. Tämä tilastointi on siten vain suuntaa antava.

Posted in Harrastus, Havainnot, Uutiset and tagged , , , , .