BirdLifen ja PPLY:n tiedote ja kannanotto merihanhen vähenemisestä

MERIHANHIKANTAA UHKAA JYRKKÄ VÄHENEMINEN – METSÄSTYSRAJOITUKSIA TARVITAAN

Merihanhien määrä niiden tärkeimmillä sulkimisalueilla Pohjois-Pohjanmaalla on tuoreiden havaintojen mukaan romahtanut. Vähenemisen taustalla voi olla viime elokuussa aikaistettu merihanhen metsästys pelloilta.

Suomen tärkeimmällä merihanhien sulkimisalueella Hailuodon Isomatalalla hanhia havaittiin heinäkuun 2019 alussa vain 1350 yksilöä, mikä on alhaisin luku sitten vuoden 1999. Määrä on vain 24 prosenttia huippuvuodesta 2017 (5610 yksilöä) ja alle kolmannes viime vuodesta. Isomatalalla sulkivat hanhet ovat pääosin pesimättömiä esiaikuisia lintuja. Hailuotoon kerääntyy merihanhia laajalta alueelta Perämereltä ja Pohjanlahdelta. Myös toiseksi tärkeimmällä sulkimispaikalla Iin Krunneilla merihanhia nähtiin Metsähallituksen Rannikko-Life-projektin laskennoissa tänä kesänä poikueet mukaan lukien vain noin 500 yksilöä, kun maksimiluku on ollut ainakin 1400. Tuuliset olosuhteet vaikeuttivat tosin laskentaa.

Merihanhen metsästyssaaliit ovat kasvaneet viime vuosina. Vuonna 2017 saaliiksi saatiin Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan 8 700 yksilöä ja vuonna 2018 toistaiseksi julkistamattoman tiedon perusteella jopa noin 15 000 yksilöä. Vuoden 2018 kasvu johtui erityisesti peltometsästyksen aloittamisesta jo 10.8.: alustavien tietojen mukaan jopa 60 prosenttia merihanhista ammuttiin 10.—19.8. eli ennen perinteistä metsästyskautta. Suuri osa esiaikuisista merihanhista lähtee muutolle jo ennen perinteisen metsästyskauden alkua.

Merihanhikantaa on verottanut sekä kolme peräkkäistä huonoa pesimävuotta (2017-2019) että kaksi vuotta (2017 ja 2018), jolloin metsästyskuolleisuus on ollut ennätyssuurta Tänä vuonna toukokuun lopun länsimyrsky tuhosi osan merihanhen pesinnöistä. Jotta kannan romahdus voidaan estää, tarvitaan nopeita toimia alkavan syksyn metsästyksen rajoittamiseksi. Uusi iso metsästyssaalis aiheuttaisi tässä tilanteessa merihanhikannalle vakavan syöksykierteen. Populaatiomallin perusteella pesivä merihanhikanta vähenee pelkästään viime vuoden kohonneella esiaikuisten kuolleisuudella vuodesta 2021 alkaen 1000-1200 paria.

Tässä tilanteessa 10.8. alkava peltometsästys ei ole kestävää ainakaan Perämeren alueella. Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ja BirdLife Suomi edellyttävät metsästyksen rajoittamista. Merihanhikannan kehitystä ja metsästyksen vaikutusta siihen on myös seurattava, ja tiedot saatava ajoissa viranomaisille, jotta metsästyksen sääntelystä voidaan päättää tuoreeltaan. Metsästyssaalistilastot on julkaistava välittömästi lajin metsästyskauden päätyttyä, jotta epäkohtiin voidaan ajoissa tarttua.

Tiedotteen tausta-aineisto ja tilastot 

Posted in Birdlife, Suojelu ja tutkimus, Uutiset and tagged , .