BirdLife: panostus luontokadon torjuntaan on sijoitus tulevaisuuteen

Kuva: Heikki Helle

Mediatiedote 19.11.2022

BirdLife Suomen 50-vuotista taivalta juhlistamaan kokoontuneet lintuharrastajat vaativat Suomen hallitusta ottamaan luonnon- ja ympäristönsuojelun paremmin huomioon. Luontokato ja ilmastonmuutos uhkaavat myös ihmisten hyvinvointia ja taloutta, mutta panostusta niiden torjuntaan ollaan vähentämässä. Valtion satsausta ympäristöasioihin pitäisi päinvastoin kasvattaa.

BirdLife muistuttaa, että luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ilmastonmuutoksen hillitseminen eivät ole vain kustannuksia, vaan pitkän aikavälin säästöjä. Luontokadon pysäyttämiseksi tehtävät toimet vaikuttavat myönteisesti ihmisten terveyteen, yritysten kilpailukykyyn ja kansalliseen turvallisuuteen. Toimenpiteiden viivyttely kasvattaa tulevaisuuden kustannuksia sekä luonto- ja ilmastovelkaa.

Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut kääntämään luontokadon luontokasvuksi vuoteen 2030 mennessä. Suomelta puuttuu kuitenkin tieteeseen perustuva suunnitelma, jolla tavoite voidaan saavuttaa. Nyt tavoite on karkaamassa, kun luonnonsuojelutyötä ollaan rampauttamassa. Valtion talousarviossa ympäristöministeriön hallinnonalan rahoitusta vähennetään peräti 37 prosenttia tästä vuodesta – enemmän kuin minkään muun hallinnonalan. Rahoituksen väheneminen on uhka myös kansalaisten virkistysmahdollisuuksille ja luontomatkailulle.

”Suomen on pidettävä huolta luonnostaan ja kannettava vastuunsa maailmanlaajuisen luontokadon pysäyttämiseksi. Poliitikot, joiden mielestä kansainväliset sitoumukset ovat kansallisen edun vastaisia ja joiden mukaan nykyisessä taloudellisessa ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ei ole varaa investoida ympäristöön, eivät näe kokonaiskuvaa”, toteaa BirdLifen hallituksen puheenjohtaja Mika Asikainen.

Luontokadon etenemistä ilmentää Suomen linnuston köyhtyminen kaikissa elinympäristöissä. Kolmannes Suomen lintulajeista on uhanalaisia. 2000-luvulla erityisen huolestuttavaa on ollut monien yleisten lintulajien, kuten hömötiaisen, pääskyjen ja useiden vesilintujen voimakas väheneminen.

BirdLife antaa tunnustusta yrityksille ja kunnille, jotka ovat sisäistäneet monimuotoisen luonnon tärkeyden eivätkä epävarmasta taloustilanteesta huolimatta ole luopumassa ympäristötavoitteistaan. ”Yksityisellä sektorilla on ymmärretty, että jos ympäristöasioihin ei satsata, yrityksilläkään ei ole pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä”, kommentoi BirdLifen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

 

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on 27 000 jäsentä ja tukijaa.

 

LISÄTIETOJA

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 010 406 6205, teemu.lehtiniemi(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 010 406 6203, tero.toivanen(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

Posted in Uutiset.