Atlastiedote 7 13.5.2024

Pohjoisessa on vielä lunta samaan aikaan, kun etelässä usean lajin pesintä on pitkällä. Muna- tai poikaspesiä on todettu varhain pesiviltä lajeilta, kuten lehtopöllö, korppi ja telkkä. Pesänrakennuspuuhissa on havaittu varislintuja, viherpeippoja, tikkoja ja silkkiuikkuja. Muutolta saapuneet hyönteissyöjät alkavat varata reviirejään. Toukokuu on hyvää aikaa edistää atlastilannetta heikosti tutkituilla atlasruuduilla!

Välillä käy ilmi, että atlashavainnoinnin idea on hieman epäselvä. Keskeiset asiat ovat:

  • Lintuatlaksessa ei tarvitse laskea ja ilmoittaa ”kaikkia yksilöitä” (tällaisia seurantoja ovat esim. linjalaskenta ja pistelaskenta). Lintuatlaksessa riittää periaatteessa ilmoittaa yhden atlasruudun retkeltä kultakin lajilta yksi havainto – se, josta sait lajille retken korkeimman pesimävarmuusindeksin. Huomionarvoisista lajeista kannattaa ilmoittaa kaikki havainnot.
  • Riippuu omasta havainnointityylistä ja havaintojärjestelmästä, tallennatko käytännössä lajista retkellä useampia havaintoja. Voit esimerkiksi varmistaa, että muistat ilmoittaa retkeltä ainakin yhden laulavan peipon tallentamalla siitä heti havainnon indeksillä 2. Myöhemmin samalla retkellä saatat nähdä peipon rakentavan pesää (indeksi 62) ja tallennat siitä uuden havainnon (Tiira, Luomuksen Retkilomake tai Mobiilivihkon Lintuatlaslomakkeen kartta) tai päivität lajin indeksiä (Mobiilivihkon Lintuatlaslomakkeen luettelo).
  • Jos seuraat tietyn pesinnän edistymistä eri päivinä, älä muokkaa aiemman päivän havaintoa, vaan ilmoita korkeamman pesimävarmuusindeksin havainto uutena.

Kerro lintuatlaksesta myös kavereille ja kannusta ilmoittamaan havaintoja! Atlasretkikokemusten sivulta saa vinkkejä atlasretkiin:
https://lintuatlas.fi/retkikokemuksia/.

 

Ajankohtaista

Etelässä päästiin vesilintulaskentaan huhtikuussa, kun pohjoisessa odotetaan vielä jäiden lähtöä. Toinen laskentakierros on parin viikon kuluttua ensimmäisestä. Laskentatiedot päätyvät atlakseen. Tietoa vesilintulaskennoista: https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/vesilintulaskenta/

Vielä ehdit varata vakiolinjanhttps://laji.fi/project/MHL.1/form/MHL.1/places.

Käy kesällä Lapissa ja ilmoita sieltä havaintoja atlakseen. Kerro retkiaikeistasi atlaskoordinaattoreille (lintuatlas(at)luomus.fi). Aikeet lisätään retkeilytaulukkoon, jotta muut näkevät, missä jo retkeillään. Lisätietoa ja Lapin tärkeimmät puutealueethttps://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/. Tutustu Lapin atlasruutuihin, jotka saat helpoiten selvitettyä tyydyttäviksi: https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/ (ks. Suurruutujen atlasruutujen priorisoinnit).

Hae Luomuksen Lapin atlastukea syrjäisimmille heikosti tutkituille suurruuduille lähettämällä hakemus viimeistään 27.5. Tutustu tukialueisiin ja -ehtoihin: https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/

Osallistu 100 lintulajia -haasteen atlassarjaan! Lisätietoa: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/100-lintulajia-haasteen-atlassarja/

Kesäkuussa järjestetään taas atlasviikot 10.–23.6.

 

Lisätietoa ympäristöministeriön rahoittamasta lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:

https://lintuatlas.fi/   sekä   https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lappi: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/lappihttps://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/ sekä Lapin retkeily: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/.

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:

https://lintuatlas.fi/indeksit/   sekä   https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

Posted in Atlas-tiedotteet, Birdlife, Luomus, Uutiset.