Atlastiedote 25.8.2022

Atlaksen ensimmäinen maastokausi on lopuillaan. Kiitos kaikille lintuatlakseen osallistuneille! Nyt kannattaa tarkistaa kesällä vierailemiesi atlasruutujen tilanne. Löytyykö sinulta havaintoja, jotka parantavat ruutujen atlastilannetta? Ilmoita tietosi. Lisäksi maastossa voi vielä tulla atlashavaintoja joidenkin lajien myöhäisistä poikueista. Monen lajin syysmuutto on kuitenkin jo käynnissä, ja itsenäistyneet nuoret yksilöt voivat liikkua laajalti. Näille havainnoille sopii epätodennäköistä pesintää tarkoittava pesimävarmuusindeksi 1.

Rengastustiedot mukaan atlakseen

Lintuatlakseen on tuoreimpana tuotu yli 56 000 pesintöjä koskevaa rengastustietoa Luomuksesta. Niiden myötä atlakseen on nyt kirjattu yli 354 000 havaintoa. Rengastustiedot päivittyvät yhä, sillä kaikkia poikasrengastuksia ei ole vielä ilmoitettu Luomukseen.

Omat ja muiden havainnot talteen

Nyt on hyvä aika tarkistaa omien havaintojen tilanne: onhan kaikki havainnot varmasti viety vihkosta ja puhelimesta lintuatlakseen? Tarkista myös tiedot atlasruuduilta, joilla kävit kevään tai kesän aikana. Havaitsitko lajeja, joita ruudulta puuttuu, tai saatko jonkin lajin pesimävarmuusindeksiä korotettua? Monelta atlasruudulta on ilmoittamatta tavallisiakin lajeja. Puutelajit ja ”liian heikot” pesimävarmuusindeksit löydät helpoiten Mikko Heikkisen sivun https://havistin.biomi.org/ avulla. Valitse ruutu kohdassa ”Tulostettava atlasruudun maastolomake”, klikkaa ”Puutelista”.
Kannattaa myös olla yhteydessä tuttuihin harrastajiin ja kehottaa heitäkin kirjaamaan kesän havaintonsa talteen. Entä saatko lisää havaintoja kyselemällä sukulaisilta tai kavereilta, mitä lintuja pesi heidän pihoillaan? Hyödynnä tuttavien lähettämät ”mikä lintu tämä on” -kuvat ja -videot ja tallenna tarvittaessa havaintoja heidän puolestaan. Muista, että myös havainnot mahdollisista ja todennäköisistä pesinnöistä (pesimävarmuusindeksit 2–6) kannattaa ehdottomasti kirjata. Kaikki tänä kesänä tehdyt havainnot helpottavat tulevien vuosien urakointia!

Jatko

Lintuatlaksesta puuttuu vielä erilaisia aineistoja, kuten petolintuseurannan tiedot tai Tiiran salatut havainnot. Ne viedään atlakseen luultavasti talven aikana. Atlaskoordinaattori Heidi on syys–lokakuussa tutkimusvapaalla ja siten poissa atlastehtävistä. Tuolloin lintuatlakselle (lintuatlas@luomus.fi) lähetettyjä viestejä käsittelee Luomuksessa Mikko Heikkinen.
Syksyn aikana on hyvä käydä läpi yhdistyksen tilannetta ja miettiä, miten yhdistyksen katvealueet hoidetaan ensi vuonna. Kaikkien lintuharrastajien panosta tarvitaan erityisesti Lapissa ja Itä-Suomessa.

Havaintosi ovat tärkeitä

Lintuatlaksessa selvitään kaikkien lintulajiemme pesimäaikainen levinneisyys ja pesinnän varmuus Suomessa 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa. Neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022–2025. Atlas perustuu vapaaehtoisten lintuharrastajien havaintoihin – siksi havaintojesi ilmoittaminen on olennaisen tärkeää!

Lisätietoa lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:

https://lintuatlas.fi/
https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa ilmoittamisesta:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/
https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistut atlakseen ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksin. Lisätietoa pesimävarmuusindekseistä:

https://lintuatlas.fi/indeksit/
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut löydät mm. täältä, klikkaa päälle karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi myös ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map

Lintuatlaksen tulokset löytyvät tulospalvelusta (lajit, ruudut, yhdistykset). Atlasruutujen tai yhdistyksen selvitysastekartta näyttää, mihin atlasretkiä kannattaa suunnata:

https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lisätietoa pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta on sivulla https://lintuatlas.fi/materiaalia/

Posted in Atlas-tiedotteet, Uutiset.