Valtakunnallinen atlastiedote 12 27.6.2024

Atlas etenee nyt vauhdilla, kun pesinnät ovat miltei kaikilla lajeilla käynnissä. Nyt onkin paras aika panostaa atlakseen ja kirjata korkeita pesimävarmuusindeksejä!

Kesä-heinäkuun vaihteen atlasretkillä kannattaa muistaa, että varhain pesivien lajien osalta maastossa liikkuu jo pesinnän jälkeisiä kiertelijöitä ja parvia. Esimerkiksi kottaraisparvelle tai eteläisellä merenlahdella pysähtyvälle valkoviklolle voi kirjata pesimävarmuusindeksin 1 (epätodennäköinen pesintä).

 

Parasta atlasaikaa

Vaikka kesälomat painavat päälle, ei retkeilyä kannata suinkaan vielä lopettaa! Paras atlasaika pesintöjen varmistamiseen on valtaosalla lintulajeista juuri nyt poikasten ollessa näkyviä ja kuuluvia. Muista myös, että paras retkeilyaika jatkuu vielä pitkälle heinäkuuhun.  Nyt kannattaakin suunnata atlasretkelle ja käydä nostamassa lähimmät tavoitetason alapuolella olevat ruudut vähintään tyydyttäviksi. Tekemistä riittää eteläistä Suomea myöten, mutta erityisesti havaintoja kaivataan edelleen Itä- ja Pohjois-Suomesta. Ajankohtaisen tilanteen näet aina atlaksen tulospalvelusta: https://tulokset.lintuatlas.fi/

 

Lapin atlastilanteesta

Lapissa riittää atlasruutuja ja eteläsuomalaisittain eksoottista pesimälajistoa. Lapin atlastilanne on kohentunut tänä kesänä hienosti pääasiassa paikallisten harrastajien ja linjalaskijoiden havaintojen voimin. Atlasretkeilyä riittää yli tuhannen ruudun Lapissa kuitenkin paljon: tätä kirjoittaessa yksikään Pohjois-Lapin suurruuduista ei ole saavuttanut tavoitetasoa tyydyttävästi selvitettyjen ruutujen osalta:

https://tulokset.lintuatlas.fi/society/lappi

Kehotamme kaikkia pesimäaikaan Lapissa liikkuvia muistamaan atlaksen. Suuntaamalla aamun retken edes hieman sivuun pääteiden ja tunnettujen lintukohteiden läheisyydestä teet atlakselle ison palveluksen. Lapissa liikkuessa on tärkeää muistaa kirjata atlakseen havainnot aivan kaikista lajeista. Lapin tärkeimmät puutealueet on listattu tänne:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/

 

Atlasviikot onnistuivat hienosti

10–23.6. järjestettyjen atlasviikkojen tavoitteena oli rohkaista kirjaamaan aktiivisesti havaintoja tavallisista pesimälajeista. Atlasviikot onnistuivat mainiosti ja havaintoja kertyi mukavasti joka puolelta maata. Esimerkiksi peipon ja variksen pesintöjä varmistettiin atlasviikkojen aikana molemmilta lajeilta yli 100 uuteen ruutuun! Atlasviikkojen innokas havaintojen kirjaaminen näkyy iloisena kehityksenä myös atlasruutujen selvitysasteissa. Tyydyttävästi ja sitä paremmin selvitettyjen ruutujen määrä kasvoi atlasviikkojen aikana liki 200 ruudulla ja myös heikommin selvitettyjen ruutujen määrä pieneni lähes saman verran. Isot kiitokset kaikille havaintojaan kirjanneille!

Atlasviikkojen yhteydessä järjestetyn valtakunnallisen atlaskisan tuloksista tiedotetaan myöhemmin vielä erikseen.

 

 

Lisätietoa ympäristöministeriön rahoittamasta lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:

https://lintuatlas.fi/   sekä   https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lappi: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/lappi, https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/ sekä Lapin retkeily: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/.

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:

https://lintuatlas.fi/indeksit/   sekä   https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

 

 

Posted in Atlas-tiedotteet, Uutiset.