Atlastiedote 10.2.2023

PPLY:n atlasruutujen selvitysasteet helmikuussa 2023. Tuore tilanne:  https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1109

Lintuatlaksen toinen vuosi on käynnistymässä. Ensimmäisinä lintuina soitimensa aloittavat käpylinnut ja pöllöt. Käpylintuja on ollut talven aikana PPLY:n alueella niukasti, mutta monilla pöllöillä soidinkausi on jo hyvässä vauhdissa runsaan myyräkannan ansiosta.

Atlasretkeilyvuosi onkin hyvä aloittaa pöllökuunteluilla. Jotta havainnot saadaan lintuatlakseen, on tärkeä muistaa merkitä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa kuultu pöllö paikassa X saa indeksin 2. Jos samaksi yksilöksi tulkittu lintu kuullaan useaan kertaan, tulee indeksiksi 4.

Pesimävarmuusindeksit voi tarkistaa helposti atlaksen nettisivuilta:
https://lintuatlas.fi/indeksit/

Lajikohtaiset atlasohjeet löydät täältä:
https://lintuatlas.fi/wp-content/uploads/2022/07/Lintuatlas_Lajikohtaiset-ohjeet_v20220701.pdf

Lintuatlaksen tulospalvelusta löydät tähänastisia tuloksia ruutu- ja lajikohtaisesti:
https://tulokset.lintuatlas.fi/

PPLY:n omat atlassivut:
https://www.pply.fi/suojelu-ja-tutkimus/atlas-2022-2025/

Otso Valkeeniemi
PPLY:n atlasvastaava

Posted in Atlas-tiedotteet, Uutiset.