Linnuille pesimärauha juhannuksena

BirdLife Suomi tiedottaa 19.6.2018

BirdLife Suomi muistuttaa juhannuksen viettäjiä lintujen pesimärauhasta. Lintujen pesimäkausi on kesken ja vesistöillä vielä runsaasti sekä hautovia emoja että pieniä poikasia. Saarille ja –luodoille, joissa pesii lintuja, ei tule nousta. Lyhytkin vierailu luodolla voi aiheuttaa pesintöjen tuhoutumisen. Myös juhannuskokon paikka on valittava lintujen ja muun luonnon hyvinvointi huomioiden.

Parhaita lintujen pesimäpaikkoja ovat yleensä pienet, vähäpuustoiset tai puuttomat luodot. Vaikka yhtään pesää tai poikasta ei näkyisikään, ihmistä kohti hyökkäilevät tai hätääntyneet linnut ovat varma merkki pesinnästä. Tällaiselta paikalta on syytä poistua välittömästi.

Maihinnousua lintujen pesimäpaikoille on suositeltavaa välttää vähintään heinäkuun lopulle asti. Pesimärauhan turvaaminen on luonnonsuojelullisesti tärkeää esimerkiksi usean uhanalaisen vesilintulajin ja selkälokin suojelemiseksi.

Juhannuskokon rakentaminen ja polttaminen luodolla tuhoaa usein pesimälinnuston täysin.

Lintujen pesinnän häiritseminen ja pesien vahingoittaminen on luonnonsuojelulailla kielletty*.

_______________________________________

Lajinimet ruotsiksi: selkälokki (silltrut), harmaalokki (gråtrut), kanadanhanhi (kanadagås), tiira (tärna).

Verkkosivulla https://www.birdlife.fi/linnuille-pesimarauha-juhannuksena-2/ on kuvia median vapaaseen käyttöön asiasta uutisoitaessa.

_______________________________________

LISÄTIETOJA:

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 0400 749 786

BirdLife Suomi ry

* Luonnonsuojelulain 39 §:n pesinnän suojaa koskeva kohta:

“Kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden:

  1. tahallinen tappaminen tai pyydystäminen;
  2. pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen; ja
  3. tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.”

 

(tiedote on luettavissa myös osoitteessa https://www.birdlife.fi/linnuille-pesimarauha-juhannuksena-2/)

Posted in Uutiset.