Limingan Lintumetsän ja Jutkokylän puistometsien hoito, PPLYn mielipide