tiiran atlashavainnoijat 1.7.2024

Tilastoon on poimittu PPLY:n Tiiran tiedot vuoden 2022 osalta keväällä 2023 ja vuosien 2023 ja 2024 osalta 29.6.2024. Laji.fi:stä ei (vielä) saa yhdistys- eikä vuosikohtaisia lukuja, joten siltä osin ne ovat valtakunnallisia ja koko atlaskaudelta 2022–2025. Osa maastojyristä tallentaa havaintonsa e-julkisina. Valtakunnan listalta https://digitalis.fi/lintuatlas/havainnoijat/ on poimittu nimiä 1.7.204, jotka kalskahtivat PPLY:n suuntaan.