voittotrio

Tammikisan PPLY:n osakisan voittokolmikko: Kari Rannikko (vas.) 64 lajia, Tapani Tapio 64 lajia ja Sami Timonen 60 lajia.