lajimääräkuvaaaj

Lajimäärän kehitys PPLY:n alueella vuonna 2018. Kuvaajassa ”Lajeja yhteensä” ilmoittaa PPLY:n alueella olevan lintujen lajimäärän päivittäin. ”Kulumatiivinen lajimäärä_tulleet” ilmoittaa kumulatiivisen lajimäärän ja kertoo myös vuodelle uusien lajien tuloajankohdan. ”Kumulatiivinen lajimäärä_lähteneet” ilmoittaa lajien viimeisen tapaamispäivän ja kertoo mm. syysmuuton aikataulusta. Vuoden 2017 luvut on ilmoitettu kuvaajassa kapeammalla viivalla. Kuvaajassa näkyy hyvin mm. kevään aikaisuus vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2018.