kuntahav

Tiiraan ilmoitettujen havaintojen määrä kunnittain vuonna 2018. Vuoden 2017 tulokset on esitetty kuvaajassa vaalean harmaalla.