Utajärven kuntapinnat

Utajärven kunnan alueella on havaittu hyväksytysti yhteensä 227 lintulajia. Tarkempaa tietoa lajeista löytyy sekä Tiirasta että RK:n ja ARK:n hyväksymistä havainnoista.

[table “20” not found /]