Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Tammirallin purku

Hei, Tammikisan purku on perjantaina 2.2.2024 klo 18.00 alkaen etänä. Alla linkki, jonka kautta pääset mukaan purkuun. Pyri testaamaan yhteys ja äänet ennen purun alkua. Jos et pysty osallistumaan purkuun, lähetä tuloksesi minulle osoitteella seijarannikkoster@gmail.com viimeistään 1.1.2024. Kerro myös mihin sarjoihin osallistut. Liity Teams-kokoukseen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY4ZDc5ZTEtY2FlMC00ZWMwLThjNzAtYzNkMDk2ODYxYjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f9ce49a-5101-4aa3-8c75-0d5935ad6525%22%2c%22Oid%22%3a%22b1814bd2-ac66-402c-96e0-c12cf2a76940%22%7d Rallitoimikunnan puolesta Seija Rannikko pj.