Suomen linnut vähenevät – luontokato on pysäytettävä

Mediatiedote 4.3.2021

BirdLife Suomen tänään julkaisema Linnuston tila Suomessa -raportti osoittaa linnuston vähenevän: uhanalaisten lintulajien määrä kasvaa ja linnusto köyhtyy useissa elinympäristöissä. Väheneminen voidaan kuitenkin pysäyttää, jos luonnon monimuotoisuus otetaan nykyistä paremmin kaikessa päätöksenteossa huomioon.

Lajien uhanalaisuudesta kertovalla Suomen punaisella listalla olevien lintulajien lukumäärä on kasvanut vuosituhannen vaihteen 72 lajista jo 121 lajiin, mikä on puolet pesimälinnuistamme.

Tärkeimmät lintujen uhanalaistumiseen johtaneet tekijät ovat vesistöjen tilan heikkeneminen, maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos. Nopeasti toteutettavissa olevia toimenpiteitä, joilla hidastetaan lintujen vähenemistä, ovat laajamittainen lintuvesien hoito ja kunnostus, luonto- ja ympäristötoimien vahvistaminen maataloudessa sekä varttunutta metsää tarvitsevien lajien elinympäristöjen parempi huomioiminen metsätaloudessa.

Ilmaston lämpeneminen näkyy jo Suomen linnuston muutoksina ja on suuri tulevaisuuden uhka erityisesti tunturi-, suo- ja metsälinnustolle. BirdLife korostaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeyttä lintujen elinympäristöjä parantavien toimenpiteiden rinnalla.

”Suomessa on tehty tällä hallituskaudella tärkeitä uhanalaisia lintulajeja hyödyttäviä päätöksiä, kuten taantuneiden vesi- ja kosteikkolintujen elinolosuhteiden parantamiseen tähtäävien HELMI- ja SOTKA-hankkeiden käynnistäminen. Toimenpiteet peltolintujen ja metsien paikkalintujen vähenemisen pysäyttämiseksi ovat vielä tekemättä. Luontokadon pysäyttäminen onnistuu, mikäli luonnon monimuotoisuus otetaan kaikkeen päätöksentekoon poikkileikkaavaksi teemaksi”, toteaa BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

”Suomen linnuston tila tunnetaan erinomaisesti. Se on tuhansien lintuharrastajien tuottaman havaintoaineiston ansiota. Raporttimme on paitsi kiitos harrastajille myös lintujen hätähuuto”, kommentoi BirdLife Suomen hallituksen puheenjohtaja Mika Asikainen.

BirdLifen julkaisemaan Linnuston tila Suomessa -raporttiin on koottu viime vuosien seuranta- ja tutkimustieto linnuston muutoksista ja muutosten syistä. Raportissa esitellään myös tärkeimmät toimenpiteet, joilla linnuston väheneminen voidaan pysäyttää eri elinympäristöissä.

Raportti on laadittu yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Raportti on avoimesti saatavilla BirdLifen verkkosivuilta.

 

LISÄTIETOJA

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 010 426 6205, teemu.lehtiniemi(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 010 406 6203, tero.toivanen(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

Posted in Birdlife, Uutiset.