PPLYn lausunto Pohjois-Pohjanmaan energia-ja ilmastovaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointiohjelmasta