PPLYn lausunto Limingan Ekokorttelin asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta