Sanginjoella aiempaa enemmän vanhan metsän lintuja

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys toisti kesällä 2016 Oulun kaupungin omistamassa Sanginjoen ulkometsässä vuosina 1997–1998 ja 2006 tehtyjä lintulaskentoja. Tulokset antavat kuvan ulkometsän linnustossa viimeksi kuluneen lähes 20 vuoden aikana tapahtuneista muutoksista.

Laskentojen mukaan ulkometsän vanhojen metsien indikaattorilajien parimäärät ovat kasvaneet. Yhtäältä metsässä ovat säilyneet siellä jo vuosikymmeniä esiintyneet lajit kuten kuukkeli ja pohjantikka. Toisaalta Sanginjoelle on saapunut uusia vanhoja metsiä suosivia lajeja kuten pikkusieppo ja idänuunilintu.

Sanginjoen ulkometsässä tehtiin laajoja avohakkuita 2000-luvun alkuun saakka. Osittain näiden seurausta saattoi olla, että uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien parimäärät laskivat kahden ensimmäisen laskentakierroksen välillä 1998–2006.

Idänuunilintu © Ville Suorsa

Vuodesta 2004 lähtien Sanginjoen varttuneet metsät ovat saaneet olla rauhassa ja tämä näkyy lajistossa, sanoo Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Risto Tornberg. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit ovat jälleen yleistyneet ja esimerkiksi alueen metsokanta on poikkeuksellisen vahva.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys on rajannut Sanginjoen ulkometsän maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi alueen arvokkaan metsälinnuston vuoksi.

Vastaavaa yhtenäistä metsäaluetta ei Oulun lähiseudulta löydy. Ei ole ihme, että Oulun seudun viimeiset kuukkelit löytyvät juuri Sanginjoelta. Linnuston kannalta alueen suojeleminen olisi erittäin tärkeää, toteaa Sanginjoen lintuja itsekin pitkään tutkinut Tornberg.

 

Lisätietoja

  • Risto Tornberg, 044 545 5005 (PPLY:n pj.)
  • Ari-Pekka Auvinen, 050 4133 403 (PPLY:n suojelutoimikunnan pj.)

 

Raportti

 

Pohjantikka © Ari-Pekka Auvinen

Posted in Julkaisut, Suojelu ja tutkimus, Uutiset, Yhdistys and tagged , , .