Rariteettikomitean kokous Helsingissä 9.8.2014

Rariteettikomitean vuoden kolmannessa kokouksessa 9.8.2014 Helsingissä käsiteltiin pöydällä olleiden lisäksi 45 uutta havaintoilmoitusta.

Kokouksessa hyväksyttiin Suomen kolmas havainto ruostepääskyn itäisestä alalajiryhmästä daurica/japonica (Siikajoki 19.5.2014). Muita kokouksessa hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa mustakaulauikku (Ii 17.5.2014), pikkukotka (Liperi 14.6.2014), paksujalka (Pori 6.6.2014), kaksi idänturturikyyhkyä (Uusikaupunki 26.12.2013–17.4.2014 ja Pöytyä 5.1.29.1.2014) ja kaksi rusorintakerttua (Uusikaupunki 3.5.2014 ja Parainen 1.6.2014).

Bongariliiton rahoituksen turvin harvinaisuuksien DNA-näytteiden analysointi on aloitettu Oulun yliopistossa ja ensimmäiset tulokset on jo saatu. Esimerkiksi Tankarin lintuasemalla 4.6.2011 rengastettu rusorintakerttu kuuluu DNA:n perusteella itäiseen alalajiryhmään. Kyseisen yksilön tuntomerkit (erityisesti pyrstön kuviointi) olivat ristiriitaiset, joten DNA-analyysi antoi tärkeää lisätietoa. Analysoitujen tiltalttien joukossa on ollut useita alalajin collybita yksilöitä ja analysoitu hily-ääninen tiltaltti puolestaan osoittautui Suomessakin pesivän alalajin abietinus edustajaksi. DNA-tutkimusyhteistyö Oulun yliopiston kanssa on siis saatu hyvälle alulle. Rengastajia kehotetaankin keräämään talteen kaikki pyydystetyistä harvinaisuuksista rengastuksen yhteydessä irronneet sulat ja höyhenet ja toimittamaan ne viipymättä RK:lle.

DNA-tutkimuksissa analysoitiin myös Raumalla talvella–keväällä 2009 havaittu hernekerttu. Alustavan analyysin mukaan kyseinen yksilö kuuluu johonkin itäiseen (ala)lajiryhmään. RK on saanut linnusta joitakin mittatietoja, mutta niiden ja internetissä olevien valokuvien lisäksi RK:lla ei ole käytettävissään linnusta minkäänlaista kuvausta. Hernekertun eri taksoneiden määrityksessä muun muassa ääni on merkittävä tuntomerkki. RK toivookin kuvauksia, maastomuistiinpanoja sekä kaikkia mahdollisia dokumentteja (valokuvat, äänitteet) havainnon käsittelemistä varten.

Seuraava RK:n kokous pidetään 10.1.2015. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle viimeistään 30.11.2014 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla.

Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit tulisi liittää sähköpostiviestiin erillisinä tiedostoina. Missään tapauksessa niitä ei pidä sisällyttää Word-dokumenttiin eikä mielellään toimittaa myöskään pelkästään web-linkkinä. Kuvat on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

William Velmala

Alkuperäistiedote osoitteessa https://www.birdlife.fi/havainnot/harvinaisuudet/rk/tiedottaa/

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Uutiset.