Maakotkien pesintä onnistui tänä vuonna erinomaisesti

Maakotkien pesintä onnistui tänä vuonna erinomaisesti

13.8.2019

Metsähallituksen Luontopalvelujen ja vapaaehtoisten kesällä tekemissä maakotkan pesätarkastuksissa todettiin noin 380 asuttua maakotkareviiriä. Pesintätulos oli erinomainen Oulujoen pohjoispuolella, ja etelämpänä tulos oli normaali. Hyvään tulokseen siivittivät hyvä ravintotilanne ja suotuisat säät. 

Maakotkan poikasia pesässä. Kuva: Metsähallitus.

Tänä vuonna maakotkan pesätarkastuksissa todettiin 161 onnistunutta pesintää. Onnistuneet pesinnät tuottivat kaikkiaan 205 rengastusikäistä maakotkan poikasta. Pesintätuloksen vaihtelu on maakotkalla normaalia, ja peräkkäisten vuosien välillä voi olla suuriakin eroja. Viime vuonna todettiin koko maassa yhteensä 92 onnistunutta pesintää ja 108 poikasta. Tänä vuonna kotkan ravintotilanne oli hyvä, sillä kanalintuja ja jäniksiä on viime vuotta enemmän. Lisäksi keväällä vallitsivat suotuisat säät pesinnän kannalta.

Tänä vuonna löydettiin kahdeksan uutta maakotkareviiriä. Yleisövihjeiden perusteella löytyi kahdeksan uutta pesää joko vanhoilta reviireiltä tai kokonaan uusilta. Metsähallitus maksaa maakotkan pesän ilmoittajalle aiemmin tuntemattomasta pesästä 99 euron löytöpalkkion.

Maakotkan pesä männyssä. Kuva: Metsähallitus.

Suomesta tunnetaan 552 maakotkareviiriä, joista asuttuina viimeisen viiden vuoden aikana on ollut noin 450 reviiriä. Tunnetuista reviireistä noin 90 prosenttia on poronhoitoalueella.

Maakotkan pesätarkastuksesta ja maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen reviiriperusteisen korvausjärjestelmän vaatimista töistä vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Tänä vuonna Metsähallitus tarkasti helikopterilla lähes kaikki poronhoitoalueen maakotkan pesät.

Lisätietoa: 

Maakotkan onnistuneiden pesintöjen ja poikasten määrä vuosina 2007-2019
Vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Onnistuneita pesintöjä 153 115 79 79 188 130 97 133 165 119 94 92 161
Poikasia 194 123 87 83 239 150 113 190 192 136 98 108 205

 

Metsähallituksen Luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.

__________________________________________

Alkuperäinen tiedote luontoon.fi-sivustolla: https://www.luontoon.fi/-/maakotkien-pesinta-onnistui-tana-vuonna-erinomaisesti?fbclid=IwAR3z1TAFUXStzB8T0oFjNupkSG3UTpODDBn0oKokWK2P1n2ZOzQAeTwe3cw

Posted in Suojelu ja tutkimus, Uutiset.