Kiljuhanhiseurannan 38. kevät alkanut

Kiljuhanhia 9.5.2021 Siikajoen Säärenperässä. Lähetinlintu Mr Blue takaa 11. alarivissä. © Juha Markkola

Tiistaina 26.4.2022 käynnistyi Oulun seudun kiljuhanhien lepäilypaikkojen 38. tehoseurantavuosi. Havaintosarja on maailman pisin tästä lajista. Työtä tekee Suomen (WWF:n) kiljuhanhityöryhmä Siikajoella, Liminganlahdella erityisesti Lumijoen puolella ja Hailuodossa ympäristöministeriön ja Metsähallituksen tuella. Tämä on ainoa alue Suomessa, missä Luoteis-Euroopassa äärimmäisen uhanalaisten kiljuhanhien tiedetään lepäilevän säännöllisesti.

Perämerellä lepäilee muuttomatkalla pohjoismainen populaatio, joka talvehtii suurimmaksi osaksi Pohjois-Kreikassa ja Kreikan ja Turkin rajalla. Pesimäpaikat ovat etupäässä Norjassa Ruijassa (Finnmarkissa).

Kun tehotarkkailu alkoi vuonna 1985, ja kiljukkaita nähtiin Oulun seudulla vajaat sata keväässä. Luku laski tehostuneesta suojelusta huolimatta 90-luvulla. Pohja oli vuosina 2003-2006. Pohjoismaiden kasvoi kasvanut sen jälkeen, ja vuonna 2017 Perämerellä nähtiin tarkkailuhistorian (1985-2021) suurin määrä, 124 yksilöä. Sen jälkeen määrä on huonojen pesimävuosien takia laskenut.

Kiljuhanhia 9.5.2021. © Juha Markkola

Viime keväänä kiljuhanhimäärä oli 94, ja Perämerellä nähtiin enemmän yksilöitä kuin Kreikan tunnetuilla talvehtimispaikoilla, eli niitä on liittynyt mukaan matkan varrelta todennäköisesti idempää. Viime talvena Kreikassa nähtiin 70 ja tänä keväänä Unkarissa 71 yksilöä. Tällä hetkellä kiljukkaat ovat odottelemassa etelätuulia Viron Hiidenmaalla. Vuonna 2021 kiljuhanhia havaittiin aikavälillä 29.4. -15.5.2021. Torstaina 28.4. on lyhyesti eteläpuoleista tuulta laajalla alueella, mikä voi tuoda ensimmäiset tänne.

Ohjeita maastossa liikkuville: Älä mene rantaniityille tai pelloille, missä kiljukkaita voi olla. Katsele teiltä ja näköalapaikoilta. Jos näät kiljukkaita tai sellaiseksi epäilemiäsi hanhia, ilmoita havainto kiljuhanhityöryhmän havainnoitsijoille. Kiljuhanhet voidaan tunnistaa yksilöllisesti vatsakuvioista. Jos on mahdollista ajamatta hanhia lentoon, yritä valokuvata tai piirtää näkemäsi yksilöt molemmilta kyljiltä ja rintapuolelta.

Havainnoitsijat (mm.):
26.4. alkaen Juha Markkola, p. 0400 155 939, Arto Niemi, p. 040 568 9772,
29.4. tarkkailun loppuun Risto Karvonen, 050 495 0123

Tarkkailu jatkuu niin pitkään kuin kiljuhanhia nähdään ja päälle kaksi-kolme tyhjää päivää.

Lisätietoja mm. täältä: http://www.piskulka.net/

terveisin Juha Markkola

 

Posted in Suojelutiedotteet, Uutiset.