BirdLife: lintujen vähenemisen pysäyttäminen vaatii lisää tekoja

Kuvat Jari Peltomäki ja Pertti Rasp

Mediatiedote 13.11.2022

Lintujen väheneminen Suomessa on hälyttävä merkki luontokadon etenemisestä. BirdLifen vuosikokoukseen Joensuuhun kokoontuneet Suomen lintuyhdistysten edustajat kannustavat kaikkia toimiin lintujen hyväksi ja luontokadon pysäyttämiseksi.

Peräti joka toinen Suomessa pesivä lintulaji on uhanalainen tai silmälläpidettävä. Monista aiemmin tavallisista lajeista, kuten peltosirkusta ja punasotkasta, on tullut tällä vuosituhannella äärimmäisen uhanalaisia. Tärkeimmät lintujen vähenemisen syyt ovat vesien tilan heikkeneminen, tehostunut maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja kääntämään vähenemisen kasvuksi vuoteen 2030 mennessä. BirdLifen mukaan tämä on mahdollista, kun luonnon monimuotoisuus otetaan nykyistä paremmin kaikessa toiminnassa huomioon.

Viime vuosina on tehty tärkeitä toimenpiteitä luontokadon pysäyttämiseksi, kuten ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen HELMI-ohjelma ja useiden kuntien, yritysten, yhdistysten ja kansalaisten toimet luonnon monimuotoisuuden hyväksi. BirdLifen mukaan nykyiset toimet eivät kuitenkaan riitä linnuston tilan kääntämiseksi nousuun.

”Olemme seuranneet huolestuneina viimeaikaista julkista keskustelua erityisesti metsäluonnon suojelutarpeista ja keinoista. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon kaikissa elinympäristöissä – yhtä lailla metsissä, soilla kuin vesistöissäkin. Aikaa tavoitteeseen on enää kahdeksan vuotta. Toimenpiteitä tarvitaan, jotta tavoite voidaan saavuttaa”, kommentoi BirdLifen hallituksen puheenjohtaja Mika Asikainen.

Nopeasti toteutettavissa olevia toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa linnuston tilaa, ovat laajamittaiset ennallistamistoimet erityisesti vesistöissä ja kosteikoilla, luonto- ja ympäristötoimien vahvistaminen maataloudessa, varttunutta metsää tarvitsevien lajien parempi huomioiminen metsätaloudessa sekä metsien merkittävä lisäsuojelu.

BirdLife Suomen edustajistoon kuuluu henkilöitä 30:stä BirdLifen jäsenyhdistyksestä kaikkialta Suomesta. BirdLifessä on kaikkiaan 27 000 jäsentä ja tukijaa.

LISÄTIETOJA

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 010 406 6205, teemu.lehtiniemi(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

Posted in Birdlife, Suojelu ja tutkimus, Uutiset.